Pasywana uprawa gleby - Ceus 2TX
Zaczepiana kombinacja brony talerzowej-kultywatora Ceus 2TX
Zaczepiany agregat uprawowy Ceus-2TX o szerokości roboczej 4 m do 7 m jest najbardziej elastyczną maszyną uprawową w tym segmencie. Poprzez połączenie pola talerzy i zębów agregat Ceus oferuje maksymalną wydajność dzięki wielu zaletom brony talerzowej AMAZONE oraz kultywatora AMAZONE. Stąd agregat Ceus nadaje się zarówno do uprawy ściernisk, jak i podstawowej uprawy gleby, głębokiego spulchniania, uprawy przedsiewnej, zwłaszcza w gospodarstwach z dużą ilością masy organicznej.
• Uprawa gleby metodą płytkiego cięcia i głębokiego spulchniania w jednym cyklu roboczym
• Możliwość stosowania w sposób niezależny tylko pola talerzy lub zębów
• Pole talerzy Catros+ z bezobsługowym łożyskowaniem talerzy, zabezpieczeniami przed kamieniami w postaci gumowych elementów amortyzujących oraz pojedynczymi mocowaniami talerzy
• Pole zębów Cenius-Super z mechanizmami ochrony przed przeciążeniami w postaci sprężyn ściskanych o sile uwalniania >600 kG z dodatkowym sworzniem ścinanym
• Uprawa gleby metodą „ostrej skiby” lub w warunkach wysokiej wilgoci może być bardzo łatwa bez wykorzystania wału uprawowego- zapewnione spulchnianie śladów kół układu jezdnego za pomocą zębów usytuowanych za jego kołami
• Duża zwrotność na poprzeczniakach i dobre właściwości jezdne podczas transportu po drogach dzięki dużym wymiarom ogumienia środkowego podwozia
• Maksymalna przepustowość dzięki optymalnie wybranemu rozstawowi między zębami
• Mechaniczna , bezstopniowa regulacja głębokości roboczej
• Opcjonalny hydrauliczny układ regulacji głębokości pola talerzy i zębów oraz narzędzi równających, zapewniający komfortowe wykonywanie tej czynności z kabiny ciągnika z wykorzystaniem przejrzystej skali
• Intensywne mieszanie gleby i niezawodne kopiowanie głębokości przy równoczesnym niewielkim rzeczywistym zużyciu paliwa.
Połączenie kilku zabiegów roboczych w jeden przejazd
Zastosowanie nowego zaczepianego agregatu uprawowego umożliwia połączenie kilku zabiegów roboczych w jeden przejazd. Usytuowane z przodu pole uzębionych talerzy o średnicy 510 mm umożliwia płytką uprawę pól na głębokość roboczą w zakresie od 5 do 14 cm. W następnej kolejności gleba jest spulchniana na maksymalną głębokość roboczą 30 cm za pomocą pola zębów C-Mix Super. Jednocześnie występujące podczas uprawy „wciąganie w głąb” pola zębów zwiększa działanie tnące usytuowanego z przodu pola talerzy.
Nieważne czy płytko, czy głęboko
Dzięki agregatom Ceus 4000-2TX, 5000-2TX, 6000-2TX oraz 7000-2TX AMAZONE prezentuje nową i elastyczną koncepcję maszynową. Agregat Ceus łączy zastosowanie kompaktowej brony talerzowej do płytkiej uprawy z polem zębów do głębokiego spulchniania.
Dzięki takiej kombinacji Ceus-2TX jest idealnym urządzeniem uprawowym dla przedsiębiorstw, które muszą uprawiać pola z bardzo dużą ilością masy organicznej, takie jak ścierniska po kukurydzy na ziarno lub poplon, ew. chcą bardzo elastycznie wykonywać uprawę płytką i głęboką przy pomocy jednego urządzenia. Dzięki prędkości roboczej 8 do 15 km/h możliwa jest duża wydajność powierzchniowa.
Połączenie kilku zabiegów roboczych w jeden przejazd
Zastosowanie nowego zaczepianego agregatu uprawowego umożliwia połączenie kilku zabiegów roboczych w jeden przejazd. Usytuowane z przodu pole uzębionych talerzy o średnicy 510 mm umożliwia płytką uprawę pól na głębokość roboczą w zakresie od 5 do 14 cm. W następnej kolejności gleba jest spulchniana na maksymalną głębokość roboczą 30 cm za pomocą pola zębów C-Mix Super.
Jednocześnie występujące podczas uprawy „wciąganie w głąb” pola zębów zwiększa działanie tnące usytuowanego z przodu pola talerzy.
Usytuowane z przodu pole talerzy
Usytuowane z przodu pole talerzy rozdrabnia bardzo dokładnie masę organiczną, intensywnie tnąc i mieszając resztki roślin, spoczywające na powierzchni gleby. Jednocześnie na małej głębokości tworzy się struktura gruzełkowata. Stwarza to optymalne warunki do rozkładu słomy oraz kiełkowania i wschodów. Pojedynczo zawieszone i zabezpieczone gumowymi elementami talerze dla optymalnego dopasowania do podłoża, jak również niewymagające konserwacji łożyskowanie talerzy w kąpieli olejowej mają taką samą konstrukcję, jak 10.000 krotnie sprawdzone łożyskowanie kompaktowej brony talerzowej Catros.
Rozstaw 12,5 cm oraz kąt ustawienia talerzy 17° w przednim i 14° w tylnym rzędzie gwarantują całopowierzchniową uprawę oraz idealne mieszanie materiału organicznego. Regulacja głębokości roboczej pola talerzy odbywa się za pomocą równoległobocznej prowadnicy, przy czym intensywność pracy może być zmieniana dzięki obrotowi ramy pola talerzy. Także w przypadku maksymalnej głębokości roboczej pola zębów można całkowicie wyeliminować z pracy pole talerzy unosząc je max w górę. Zatem możliwe jest także głębokie spulchnianie gleby bez używania pola talerzy. Pozwala to zaoszczędzić siłę pociągową oraz paliwo.
Pole zębów do głębokiego spulchniania
Pole zębów umożliwia spulchnianie gleby na głębokość do 30 cm. Podczas płytkiej uprawy czubek zęba przemieszcza się w wilgotnej, ciężkiej glebie na głębokości nieznacznie przekraczającej głębokość roboczą brony talerzowej. W ten sposób dochodzi do spulchnienia powierzchni lub wytworzenia nierównej struktury w glebie, a przez to dochodzi do znaczącego zmniejszenia ryzyka zamulenia. Zęby można wyposażyć we wszystkie redlice z systemu AMAZONE C-Mix. Dzięki rozstawowi ok. 40 cm agregat Ceus wykazuje się niskim zapotrzebowaniem na siłę uciągu i jednocześnie dużą przepustowością masy organicznej także podczas głębokiego spulchniania.
Jako zabezpieczenie przed przeciążeniem zęby C-Mix-Super posiadają sprężyny ściskane z siłą uwalniania 600 kg. Jeśli ma być wykonywana tylko płytka uprawa ścierniska, można wyeliminować z pracy pole zębów i używać tylko usytuowanego z przodu pola talerzy.
Jednostka równająca
Pole talerzy i zębów posiadają boczne elementy wyrównujące, które są dostępne do wyboru z gładkimi lub zębatymi talerzami lub z zagarniaczami ze sprężystej stali. Także tutaj gumowe elementy amortyzujące służą jako zabezpieczenie przed przeciążeniem. Dla optymalnego połączenia przejazdów można indywidualnie regulować wysokość i nachylenie wszystkich elementów bocznych.
Spokojna praca
Aby maszyna mogła także spokojnie pracować przy większych szerokościach roboczych oraz ze stałą głębokością, zostały w niej zastosowane od szerokości roboczej 6 m dodatkowe koła podporowe.
Aby także ślady tych kół mogły być ponownie spulchnione, także tutaj zamontowano zęby za każdym kołem.
Praca bez wału
Agregat Ceus-2TX może być jednak eksploatowany w warunkach wysokiej wilgotności również bez wałów. Wówczas zamiast wałów funkcję mechanizmu prowadzącego jego część tylną spełnia podwozie. Zęby za kołami spulchniają w tym przypadku ślady kół. Komfortowe obrotowe elementy dystansowe na tłoczysku siłownika podwozia utrzymują je dla zagwarantowania odpowiedniej głębokości roboczej, tak jak w przypadku Ceniusa-2TX.
Duża zwrotność i szybki transport
Wewnętrzne podwozie TX agregatu Ceus-2TX nadaje mu dużą zwrotność na poprzeczniakach i zapewnia jego komfortowy transport po drogach publicznych. Dla jeszcze większego bezpieczeństwa podczas transportu drogowego maszyny o szerokości 6 i 7 m mogą zostać dodatkowo wyposażone w opony o rozmiarze 700.
Zęby C-Mix-Super ze sprężynami ściskanymi mechanizmu ochrony przed przeciążeniami przekraczającymi 600 kg
Zęby C-Mix-Super wyposażone fabrycznie w zabezpieczenie przeciążeniowe nadają się doskonale również do głębokiej uprawy. Siła uwalniania sprężyn ściskanych zabezpieczenia zębów C-Mix-Super przed przeciążeniami przekracza 600 kg przy wysokości podnoszenia 30 cm. Jeśli ta wysokość 30 cm nie jest wystarczająca, zęby C-Mix-Super posiadają dodatkowe zabezpieczenie poprzez śrubę ścinającą. Pozwala to na wydajną oraz ciągłą pracę także w najtrudniejszych warunkach.
Serce kultywatora: Redlice
Oddzielenie blachy prowadzącej i czubka służy przede wszystkim redukcji kosztów. W zależności od rodzaju gleby, miejsca pracy i wilgotności gleby można zużyć 3 do 5 czubków zanim konieczna będzie wymiana blachy prowadzącej.
Blachy prowadzące systemu redlic C-Mix są przewidziane jako elementy obracające i optymalnie prowadzące strumień gleby, przez co zapewniają perfekcyjne przekierowanie tego strumienia a tym samym powodują bardzo wysoką intensywność wymieszania przy niewielkim zapotrzebowaniu mocy. Razem z niezawodnym systemem redlic C-Mix, firma AMAZONE oferuje szeroki asortyment redlic.
Gęsiostopka C-Mix 320 mm z blachą prowadzącą
• Szerokości robocze od 0 do 10 cm
• Specjalista w uprawkach ścierniskowych
• Podcinanie ścierniska na całej powierzchni i przerywanie kapilarów
• Mieszanie niedomłotów i nasion chwastów na małej głębokości
• Efekt intensywnego mieszania w kombinacji z blachą prowadzącą C-Mix
Czubki skrzydełkowe C-Mix 350 mm
• Głębokość robocza od 6 do 15 cm
• Podcinanie ścierniska na całej powierzchni i przerywanie kapilarów
• Mieszanie niedomłotów i nasion chwastów na małej głębokości
• Demontowane skrzydełka do stosowania redlicy
• C-Mix 80/100 przy głębokim spulchnianiu
Czubek C-Mix 100 mm z blachą prowadzącą
• Głębokości robocze 11 do 30 cm
• Uniwersalne zastosowanie
• Do pracy na glebach bardzo lekkich, płynnych dla ­poprawy efektu mieszania
• Intensywne przemieszczanie gleby, znakomita skuteczność mieszania ze skręcaną blachą prowadzącą
Czubek C-Mix 80 mm z blachą prowadzącą
• Głębokość robocza od 16 do 30 cm
• Dla podstawowej uprawy gleby na średnią i pełną ­głębokość struktury gruzełkowatej
• Intensywne spulchnianie i mieszanie słomy w połączeniu ze skręcaną blachą prowadzącą
• W kombinacji z redlicą skrzydełkową C-Mix 350 mm stosowana także do uprawek ścierniskowych
• Redlica zwęża się na szerokość 50 mm na końcu, poprzez to:
• Perfekcyjne zagłębianie nawet w najtrudniejszych warunkach
• Poprawiona ochrona przed ścieraniem
Redlica C-Mix-HD 80 mm
• Głębokość robocza od 16 do 30 cm
• Wariant o wysokiej odporności na ścieranie (HD – Heavy Duty)
• Jednoczęściowa redlica z blachą odkładającą do intensywnego mieszania gleby
• W kombinacji z redlicą skrzydełkową C-Mix 350 mm stosowana także do uprawek ścierniskowych
• Utrzymanie stałej głębokości roboczej przez cały okres użytkowania, bez konieczności dodatkowej regulacji głębokości
Redlica C-Mix 40 mm
• Wąska redlica dla głębokości roboczych od 16 do 30 cm
• Rozluźnia glebę z niewielkim zapotrzebowaniem siły uciągu
• Niewielki transport brył na powierzchnię gleby
• Zmniejszone zapotrzebowanie siły uciągu przy spulchnianiu na głębokość struktury gruzełkowatej
• Idealna do kombinacji z XTender i podkarmiaczem
• Dostępna także jako wariant HD (Heavy Duty) - do wyjątkowo wysokich wydajności powierzchniowych i dodatkowej obniżki kosztów pracy
Szybko, bezpiecznie i opłacalnie
System szybkiej wymiany redlic C-Mix-Clip oferowany przez AMAZONE sprawia, że możliwa jest szybka i komfortowa wymiana redlic (prawie) bez użycia narzędzi. System wymiany redlic C-Mix-Clip podobnie jak znane redlice C-Mix składa się z blachy prowadzącej i czubka.
Blacha prowadząca jest również w systemie C-Mix-Clip na stałe przykręcona do zęba a czubek jest zamocowany na systemie szybkiej wymiany. Po jednorazowym, prostym montażu uchwytu C-Mix-Clip na zębie, można za pomocą łatwo zwalnianego kołka zabezpieczającego szybko nasuwać różne czubki redlic odpowiednie do zaplanowanej pracy. Kołek zabezpieczający umocowany jest po tylnej stronie zęba przez wydrążoną śrubę i tym samym bezpiecznie utrzymuje każdy z czubków redlicy na uchwycie C-Mix-Clip.
Zagarniacz ze sprężystej stali
Do zastosowania na lżejszych gruntach z niewielką ilością słomy, Ceniusa można wyposażyć także w niedrogie zagarniacze ze sprężystej stali. Takie zagarniacze są lżejsze od talerzy równających i posiadają ochronę przed przeciążeniami ze stali sprężynowej.
Dla optymalnego połączenia przejazdów dostępne są boczne regulowane elementy sprężyste lub niedrogie sztywne boczne zagarniacze.
Talerze równające
Do zastosowania na glebach średnich do ciężkich zaleca się stosowanie talerzy równających, do wyboru w wersji gładkiej lub zębatej. Gładkie talerze równające o średnicy 460 mm idealnie nadają się do stosowania na glebach średnich do ciężkich w kombinacji ze średnią ilością słomy. Zębate talerze równające o średnicy 460 mm działają z taką samą skutecznością mieszania gleby jak gładkie talerze oraz zapewniają bezpieczne działanie samonapędu także w przypadku dużej ilości słomy.
Niezawodne łożyskowanie talerzy
Poszczególne talerze zostały zamocowane za pomocą gumowych elementów amortyzujących i dzięki temu posiadają niewymagającą konserwacji ochronę przed przeciążeniami. Łożyska talerzy oczywiście nie wymagają konserwacji.
Cenius-uszczelnienie pierścieniami ślizgowymi
Smarowanie ułożyskowania talerzy nie jest konieczne, co znacznie zmniejsza nakłady na konserwację. Ślizgowe pierścienie uszczelniające są od dziesięcioleci stosowane w maszynach budowlanych do uszczelniania rolek bieżnych przy pojazdach gąsienicowych i także tam, nawet w najtrudniejszych warunkach pracują absolutnie niezawodnie.
Zalety
• Optymalne równanie zębami sprężystego zagarniacza lub talerzami równającymi
• Talerze krawędziowe ustawiane niezależnie na wysokości i pod kątem, perfekcyjny obraz pracy w strefie krawędzi
• Bezobsługowe łożyska talerzy z uszczelnieniem pierścieniami ślizgowymi oraz zapasem smaru na cały okres użytkowania
• Bezobsługowe zabezpieczenie przed kamieniami za pomocą gumowych elementów sprężynujących
Zaczep do Cenius-2TX oraz Ceus-2TX
Kołnierzowy zaczep daje maksymalną elastyczność wyboru. Dzięki temu można do każdego ciągnika wybrać odpowiednie zaczepienie, czy to na dźwigniach dolnych kat. III, IV, V, różne ucha pociągowe lub kulowy zaczep pociągowy K80.
Dane techniczne
Instrukcja obsługi
Zapytaj o szczegóły przedstawiciela
Pozostałe modele z kategorii pasywna uprawa gleby AMAZONE