Pielęgnacja użytków rolnych Grasmaster
Specjalista w wyrównaniu, przewietrzeniu i podsiewie użytków zielonych.
Specjalista
W uprawie zbóż nikt nie pozwoli sobie na straty plonu. W uprawie użytków zielonych natomiast często nie zwracamy na to uwagi. Wczesne koszenie trawy na kiszonki nie pozwala na naturalny wysiew traw, co prowadzi do degradacji darni i z roku na rok mniejszych plonów.
Skuteczność
Szczególnie w latach suchych można zaobserwować większe skupiska szczawiu i wiechliny zwyczajnej w miejscu traw. Tylko nienaruszona i zamknieta darń zabezpiecza przed niepożądanymi chwastami.
Wyposażenie
Specjalna bronka do pielęgnacji łąk
Typowe brony chwastowniki mają najczęściej zbyt miękkie pazury. Do zapewnienia odpowiedniej wertykulacji pastwisk i łąk opracowaliśmy specjalnie uformowany zęby o średnicy 8 mm. Odpowiednio duży pałąk pozwala na indywidualne dopasowanie się do podłoża bez pękania pojedyńczych palców a 60 palców przypadające na jedno pole robocze Grasmastera zapewnia odstęp pomiędzy palcami na poziomie 2,5 cm.
Równoległobok
Każde pole Grasmastera jest prowadzone na równoległoboku indywidualnie do podłoża . Zapobiega to kołysaniu się maszyny przy dużych prędkościach roboczych co jest szczególnie ważne przy zakładaniu nowych parceli.
Efekt wertykulacji
Możliwe jest ustawienie agresywne do przewietrzenia starej darni lub bardziej pasywne przy zakładaniu nowych łąk. Agresywne ustawienie do przewietrzenia starej darni czy bardziej pasywne przy zakładaniu nowych łąk to możliwości grasmastera.
Hydrauliczne wyłączanie siewu
Zatrzymanie wysiewu możliwe jest po naciśnięciu jednego klawisza. Siłownik hydrauliczny podnosi koło ostrogowe napędzające aparat wysiewający. W ten sposób możliwe jest wielokrotne przegrabienie danego miejsca bez zbędnego marnowania nasion.
Włókna
Niekiedy kretowiska mają pokaźne rozmiary. Do ich wyrównania służy włóka którą należy opóścić do ziemi. Aby nie dopuścić do rozmazania powierzchni świadomie zrezygnowaliśmy z jednej stałej włóki. Na orce włóka wyrównuje ślady ciągnika i zapewnia siew na równej powierzchni. Specjalna szyna montowana do włóki dba o optymalne wyrównanie kretowin, zbiera jego wierzchnią warstwę i jednocześnie wyrównuje jego pozostałości. Szyna równająca montowana jest w odpowiednich odcinkach do włóki aby jeszcze lepiej dopasować włókę do ukształtowania terenu w trakcie pracy.
Dane techniczne
  Grasmaster 300 Grasmaster 600
Szerokość robocza 3,00 m 6,00 m
Szerokość transportowa 3,00 m 3,00 m
Sekcje 2 4
Ilość prętów w sekcji 60 60
Średnica pręta 8 mm 8 mm
Odstęp między rzędami 2,5 cm 2,5 cm
Masa 820 kg 1.000 kg
Pojemność zbiornika 410 Ltr
Wyposażenie seryjne Napęd dmuchawy - wałkiem WOM z ciągnika, Napęd aparatu dozującego z koła ostrogowego, Wałki dozujące do różnego materiału siewnego, Zbiornik o pojemności 410 l., Oświetlenie 
Opcje

Regulowana włóka, Hydraulicznie wyłączany siew

Zapytaj o szczegóły przedstawiciela