Siewniki redlicowe Köckerling Ultima
Uniwersalny redlicowy agregat uprawowo-siewny.
System rolek
Ultima 800 jest konsekwętną kontynuacją sprawdzonej już serii Ultima ze stajni Köckerling. Jedyny w swoim rodzaju system rolek kopiujących i połączonych z nimi redlic uczynił ją tak popularną. W precyzyjnym utrzymaniu głębokości siewu, nawet w ekstremalnych warunkach (susza, duża wilgotność, duże ilości resztek pożniwnych) nie ma sobie równych.
Duże zbiorniki
Szerokie siewniki często mają problemy z masą własną (duże zbiorniki, ciężka rama) i z utrzymaniem głębokości siewu. Ale nie nasza Ultima, gdzie cała masa maszyny przenoszona jest na glebę za pomocą rolek kopiujących i wału STS.
Wyposażenie
Sposób działania Ultimy
Gleba jest najpierw dogniatana przez rolkę kopiującą, następnie redlica tworzy pas wolny od resztek pożniwnych a ziarno trafia na czystą i wilgotną ziemię. Następnie niwelatory wyrównują powierzchnię przed dopełniającym całości dogniatającym wałem STS.
Optymalny rozkład przestrzenny
Wysiew odbywa się w pasach o szerokości 60mm. Od środka do środka rzędu odstęp wynosi 175-180 mm. Uzyskane w ten sposób rozmieszczenie przestrzenne roślin zapewnia optymalne zaopatrzenie w wodę, składniki pokarmowe i małą podatność chorobową. Solidne redlice siewne z naciskiem ponad 230 kg na łapę utrzymuja optymalną głębokość siewu, co jest szczególnie ważne dla nasion płytko ( rzepak) i głęboko sianych (groch czy bobik).
Regulacja głębokości siewu
Niepozorne siłowniki hydrauliczne redlic siewnych odpowiedzialne są za utrzymanie głębokości siewu i jednocześnie amortyzują uderzenia kamieni i innych nierówności terenu. Ponadto zapobiegają przenoszeniu drgań na ramę. To powoduje spokojną pracę nawet przy dużych prędkościach roboczych (15 - 20 km/h).
Rysunek 1 (siłownik schowany) płytka pozycja robocza
Rysunek 2 (siłownik wysunięty) głęboka pozycja robocza
Wałowanie, siew, wałowanie
Niezależnie od tego, czy to jest siew po orce czy w mulcz, wtórne zagęszczenie ma decydujące znaczenie dla jednakowych wschodów. Rolka kopiująca dogniata glebę przed redlicą siewną, następnie niwelator wyrównuje a wał STS dogniata zasiane redliny. Wał jest tak skonstruowany, że jego pierścień podąża za redlicą. W ten sposób dogniatana jest tylko redlina w którą wysiano materiał siewny, a nie cała powierzcznia pola. Zapobiega to zasklepianiu się gleby.
Duży zbiornik
Zbiornik na ziarno umieszczony jest na specjalnym wózku transportowym pomiędzy traktorem a maszyną. Jego pojemność 4.000 l zapewnia Ultimie odpowiednią wydajność, a rozprowadzenie materiału siewnego odbywa się umieszczonymi pod zbiornikiem dwoma aparatami dozującymi. Hydrauliczny napęd aparatów dozujących umożliwia ponadto zmiane dawki wysiewu z kabiny ciagnika.
Zawsze jednakowa masa maszyny
Niezależnie od tego, czy jest to po orce, w mulcz czy bezpośrednio, masa maszyny jest zawsze jednakowo przenoszona przez rolki kopiujące i wał STS. Solidne koła transportowe są w czasie pracy podniesione do góry. Uniwersalne maszyny z pojemnymi zbiornikami mają zawsze dużą masę własną. Zapadanie się na piaszczystych czy mokrych glebach to ciągłe niebezpieczeństwo. W Ultimie masa ta jest przeniesiona przez rolki kopiujące i wał STS co dodatkowo przekłada się na mniejsze opory toczenia w porównaniu do maszyn z pojedyńczym wałem dogniatającym .
Mały promień zawracania
Pomimo długiej konstrukcji ramy, Ultima 800 jest niezwykle zwrotna dzięki podwójnym kołom pod wózkiem nasiennym i zintegrowanej osi.
Dane techniczne
  Ultima 800 Ultima 900
Szerokość robocza 8,00 m 9,00 m
Szerokość transportowa 3,00 m 3,00 m
Liczba redlic 44 50
Odstęp pomiędzy redlicami 18 cm 18 cm
Szerokość redliny 6 cm 6 cm
Pojemność zbiornika 4.000 Ltr  4.000 Ltr
Masa 10.100 kg 12.000 kg
Zapotrzebowanie na moc od 275 PS 360 PS
Wyposażenie seryjne

Znacznik boczny, 2 zasuwy ścieżki na ślad,
kompatybilna z ISOBUS

Wał  Wał STS 530 mm
Brona 13 mm
Zapytaj o szczegóły przedstawiciela
Maszyny do uprawy gleby Köckerling