Easy Drill - SKY AGRICULTURE
Siewnik Easy Drill jest wynikiem prawie 40 lat intensywnych badań i rozwoju. Dziś jest uznawany za najlepszy punkt odniesienia dla profesjonalistów.
OPINIE UŻYTKOWNIKÓW
Tandem Easy Drill: klucz do precyzji!
W jednym przejeździe Easy Drill może zasiać 4 różne produkty, w 4 różnych dawkach umiejszczając je na dwóch różnych głębokościach w każdym lub co drugim bądź co trzecim rzędzie. Mamy możliwość nawożenia w lini siewu oraz jednoczesnego siania dwóch różnych produktów. Sterowanie wszystkimi zbiornikami odbywa się z jednej uniwersalnej konsoli Quartz Izobus.
Siewnik uniwersalny
Ponieważ pracujemy z żywą materią i otoczeniem, nasze warunki siewu są nieprzewidywalne. W obliczu tej niepewności, możliwość polegania na wszechstronnym siewniku – przy nowych warunkach siewu - jest zapewniona. Jest to prawdziwy komfort agronomiczny i psychologiczny.
Za pomocą siewnika Easy Drill można wysiewać materiał siewny w glebie uprawionej, nieuprawionej czy bezpośrednio w żywy poplon.
Dostosuj poziom docisku do swoich potrzeb
Uwaga, duży docisk jest niezbędny w suchych warunkach, ale staje się ograniczeniem gdy tylko pada deszcz. Z tego powodu Easy Drill może zmieniać poziom docisku od 0 do 250 kg. W zależności od warunków siewu można zwiększyć nacisk na koło dociskowe, koło przednie lub talerz siewny. Jest to realizowane progresywnie siłownikiem hydrulicznym. W wilgotnych warunkach należy przenieść ciężar na przód.
W warunkach suchych np. przy siewie rzepaku należy zwiększyć nacisk tylnych kół zamykających redlinę.
Precyzyjny układ dozujący
Siewnik Easy Drill wyposażony jest w mechanizm dozowania ze stali nierdzewnej, który jest bardzo precyzyjny: od 1 - 450 kg/ha do 10 km/h w przypadku pszenicy. Próba kręcona jest zautomatyzowana i nie wymaga zmiany wałeczków przy użyciu różnych nasion.
Szybkie opróżnianie zbiorników
Siewnik Maxi Drill wyposażony jest w mechanizm dozowania ze stali nierdzewnej, bardzo precyzyjny: od 1 do 450 Kg/Ha. Próba kręcona jest zautomatyzowana i nie wymaga zmiany wałeczków przy użyciu różnych nasion.
2 oddzielne obiegi powietrza
Aby zasiać kilka produktów w różnych dawkach, w Easy Drill jesteśmy w stanie ustawić różne ciśnienie powietrza w obwodach.
1. Brak sedymentacji między małym i dużym ziarnem.
2. Brak ryzyka zablokowania między nawozem a ziarnem.
3. Zarządzanie dwoma różnymi głębokościami.
4. Brak ryzyka oparzenia pędów niektórymi nawozami.
5. Jeśli nawóz się zatyka, nasiona nadal płyną.
Siewniki mechaniczne
W asortymencie znajdują się również siewniki mechaniczne, dla modeli 3m i 4m. Zbiornik dzielony umożliwia wysiew do 3 różnych produktów, w 3 różnych dawkach, poprzez rozdzielenie na 2 głębokości siewu.
Siewnik ten wyposażony jest w aparaty kołeczkowe dla małych i spiralne dla części nawozowo-nasiennej Siewnik Easy Drill posiada zsyp na samym dole zbiornika, który umożliwia całkowite jego opróżnienie.
DANE TECHNICZNE
DO POBRANIA
GALERIA
Unite Gallery Error: Record not found
Zapytaj o szczegóły przedstawiciela
Karta techniczna
Maszyny uprawowe z kategorii SKY AGRICULTURE