Technika ochrony roślin - UF 01
Zawieszany opryskiwacz UF 01
Kompaktowy, zawieszany opryskiwacz polowy UF ze zbiornikiem o pojemności od 900 do 1.800 litrów wyróżnia się swoją lekką i stabilną konstrukcją. Z belką polową Q-Plus-, Super-S1- oraz Super-S2 o szerokości roboczej od 12 do 30 UF jest wyjątkowo wydajną maszyną.
• Stabilna konstrukcja o lekkiej budowie
• Korzystna pozycja punktu ciężkości, lekki i gładki polietylenowy zbiornik cieczy roboczej
• Belka polowa o superlekkiej, superstabilnej i superkompaktowej budowie profilowej
• Znakomite zawieszenie belki polowe z zachowaniem jej spokojnej pozycji
• Przyjazna w konserwacji, odporna na pracę na sucho, zamozasysająca pompa tłokowo membranowa
• Rozwadniacz z inżektorem Power, do szybkiej i bezpiecznej pracy
• Włączanie pojedynczych rozpylaczy AmaSwitch – dla 50-cm sekcji szerokości możliwe jako wyposażenie specjalne
• Ze zbiornikiem czołowym FT powiększenie do 2.800 litrów – zwiększające kompaktową siłę uderzenia.
Certyfikacja ENTAM
Opryskiwacze polowe AMAZONE odpowiadają wymaganiom przepisów o ochronie roślin i najwyższym normom europejskim (certyfikacja ENTAM, D - 1732). Na żądanie otrzymują Państwo nowy opryskiwacz polowy AMAZONE z urzędowym znakiem kontroli maszyny.
Korzyści z ISOBUS
Wszystkie opryskiwacze polowe AMAZONE ISOBUS są certyfikowane zgodnie z testem zgodności AEF UT 2.0. Tym samym maszyny AMAZONE mogą być obsługiwane przez wszystkie znajdujące się na rynku terminale certyfikowane zgodnie z UT 2.0. Oprócz tego, opryskiwacze polowe AMAZONE ISOBUS ze zgodną z ISOBUS licencją Section Control można obsługiwać przez terminal ISOBUS.
Terminale AMAZONE takie jak AMATRON 3, CCI 100 i AMAPAD, oraz wszystkie maszyny z AMAZONE ISOBUS wspierają funkcjonalność AUX-N. Oznacza to, że na przykład wszystkie funkcje przycisków terminala można indywidualnie przypisać do istniejącego, wielofunkcyjnego uchwytu o standardzie AUX-N. Dzięki temu, każda funkcja jest tam, gdzie klient chce ją mieć.
Kilkoma ruchami. Bezpiecznie i szybko.
UF można szybko i bezpiecznie kilkoma ruchami dołączyć do ciągnika. Dołączanie ułatwione jest przez wystarczająco dużą ilość wolnej przestrzeni między opryskiwaczem a ciągnikiem.
Pompy tłokowo-membranowe
Pompy tłokowo membranowe są szczególnie niezawodne w pracy, odporne na działanie na sucho i na płynne nawozy. Wykonanie pompy zapewnia równocześnie wysoką wydajność zasysania dla równomiernego transportu cieczy oraz spokojną pracę pompy, także przy wysokim ciśnieniu. Dostępne są pompy o wydatku 160, 210 i 250 l/min.
Szybkie i bezpieczne napełnianie
Napełnianie odbywa się przez 2" przyłącze ssące z wężem ssącym. Prowadzenie cieczy zaprojektowano tak, że śluza wpłukiwania jest podczas zasysania napełniana czystą wodą.
Wskaźnik stanu napełnienia
Stan napełnienia odczytuje się zarówno poprzez wskazówkę, jak też elektronicznie, przez terminal obsługowy AMATRON 3 lub komputer pokładowy AMASPRAY+.
Przejrzysta i przyjazna
Wszystkie funkcje z tylko trzema elementami obsługowymi:
1) Włączanie Vario strony ciśnieniowej do napełniania, rozwadniania, oprysku, mycia wnętrza i mycia z zewnątrz
2) Szybkie opróżnianie (opcja) do opróżniania zbiornika cieczy roboczej za pomocą pompy
3) Zawór mieszadła do bezstopniowego ustawiania intensywności mieszania z samooczyszczającym się filtrem ciśnieniowym. Zintegrowana funkcja dodatkowa. Celowe opróżnianie filtra ciśnieniowego
4) Włączanie Vario strony ssącej do zasysania do zbiornika cieczy roboczej ze zbiornika czystej wody albo z węża. Zintegrowana funkcja: Bezciśnieniowe opróżnianie z resztek i napełnianie filtra ssącego
Obieg cieczy roboczej UF – logiczny i komfortowy
Obieg cieczy roboczej w opryskiwaczach serii UF jest zoptymalizowany pod względem wygody obsługi i jak najmniejszych ilości resztek cieczy. Mycie maszyny przy częściowo napełnionym zbiorniku jest możliwe tak samo, jak celowe opróżnienie filtra ssącego i ciśnieniowego przed otworzeniem obudowy filtra.
Rozwadniacz
Rozwadniacz o pojemności 55 litrów do czystej i szybkiej pracy dostępny jest na centrali obsługowej z przodu, po lewej stronie, wyposażony do wysokich wydajności w Power-Injektor. Rozwadniacz ma taką samą pojemność jak w opryskiwaczu zaczepianym UX!
Substancje czynne w formie proszku i duże ilości mocznika są obiegowym przewodem pierścieniowym rozpuszczane szybko i spłukiwane z wielką wydajnością. Trzy dodatkowe dysze dbają o bezrozpryskowe i efektywne rozwadnianie. Dopływ i odsysanie ustawiane są bezstopniowo.
Płukanie kanistrów
Dla bezproblemowego czyszczenia kanistrów ze środków ochrony roślin oraz do pełnego wykorzystania zawartości kanistrów można je przepłukiwać dyszą rotacyjną. Dyszą tą, przy zamkniętym zbiorniku mieszania można oczyścić także rozwadniacz. Układ zabezpieczający włączanie chroni użytkownika.
Bezstopniowe, hydraulczne mieszadło intensywne
Wydajność mieszadła można ustawiać bezstopniowo aż do pełnego wyłączenia tak, aby zapobiec tworzeniu się piany w zbiorniku oraz minimalizować resztki cieczy roboczej. W opryskiwaczach polowych AMAZONE nadmiar cieczy roboczej jest zawsze doprowadzany do strefy zasysania.
Samooczyszczający się filtr ciśnieniowy
Seryjnie montowany filtr ciśnieniowy jest samooczyszczający. Zawór mieszadła pozwala na celowe opróżnienie filtru ciśnieniowego. Dzięki temu, filtr ten można skontrolować bez wypływu cieczy roboczej – także przy napełnionym zbiorniku.
Zbiornik czystej wody
Mieszczący 120 litrów (901/1201) względnie 180 litrów (1501/1801) zbiornik czystej wody umieszczony jest pod zbiornikiem cieczy roboczej. Proste napełnianie z poziomu ziemi umożliwia dobra pozycja zbiornika, po prawej stronie, patrząc w kierunku jazdy. Na życzene, zbiornik może być napełniany przyłączem napełniającym, znajdującym się po lewej stronie.
Mycie od wewnątrz i z zewnątrz
Montowana seryjnie dysza rotacyjna dba o szybkie i efektywne mycie wnętrza zbiornika. Gładkie, pozbawione występów ściany zbiornika pozwalają na pewne funkcjonowanie i łatwą kontrolę.
Super stabilne i super lekkie
Belki polowe AMAZONE są, dzięki specjalnej budowie profilowej, równocześnie super stabilne i super lekkie. Pozycja rozpylaczy leżących w profilach belki integruje zawory membranowe i zwrotne, doskonale eliminując kapanie z rozpylaczy.
Perfekcyjna konstrukcja wysięgnika
Przy stromych zboczach oraz dużych szerokościach roboczych sensowna jest hydrauliczna zmiana nachylenia. Szybkie i precyzyjne pochylenie belki polowej i powrót do pozycji wyjściowej wykonuje się wykorzystując dźwignie hydrauliki ciągnika lub poprzez funkcje elektrohydrauliczne terminala ISOBUS.
Belki polowe AMAZONE serii Super-S posiadają homologację JKI. Tym samym opryskiwacze polowe odpowiadają najwyższym europejskim standardom obowiązującym w tego typu maszynach.
Trwała i bezobsługowa
Dziesięciolecia doświadczeń w budowie belek polowych opłaciły się: stożkowy sworzeń przegubu stanowi inteligentne centrum przemyslanej filozofii belek polowych! Belka polowa osadzona jest na stożkowych sworzniach przegubów bez luzów i dzięki temu oferuje użytkownikowi bezawaryjne funkcjomowanie belki polowej przez długie lata pracy.
Standardowe wykonanie ze stali najlepszego gatunku i zanurzeniowe lakierowanie katodowe w standardzie samochodowym oraz celowe użycie tworzyw sztucznych i aluminium to gwaranty długiej żywotności.
Belka polowa Q-plus: 12 - 12,5 - 15 metrów
Składanie belki polowej odbywa się za pomocą mocnych siłowników hydraulicznych. Seryjnie dostępne są: Hydrauliczna zmiana wysokości, 3 stopniowe tłumienie drgań, jednostronne składanie z lewej. Profile o szerokości 80 mm dbają o niezbędną stabilność.
Belkę polową Q-plus można natychmiast rozłożyć na połowie wysokości. Składanie można wykonać na dowolnej wysokości. Wymagane będą dwa zespoły sterowania.
• Jeden działający dwukierunkowo do ustawiania wysokości
• Jeden działający dwukierunkowo do składania
• Jeden działający dwukierunkowo do hydraulicznego ustawiania nachylenia (opcja)
Jednostronne składanie belki polowej Q-Plus
Belkę polową Q-Plus można seryjnie składać jednostronnie po lewej stronie w kierunku jazdy. Opcjonalnie można belkę polową Q-Plus wyposażyć w wybór do jednostronnego składania dla lewej i prawej strony. Wybór funkcji hydrauliki odbywa się elektrycznie przez AMASET+, AMASPRAY+ albo terminal ISOBUS. Przy rozłożonej belce polowej składana jest tylko wybrana strona belki.
Belka polowa Super-S1 - 15 – 18 – 21 metrów
Znakomite, składane pionowo belki polowe Super-S2 o szerokości roboczej od 15 do 30 m będą uzupełnione przez korzystne cenowo belki polowe Super-S1. Nowa belka polowa Super-S1 jest dostępna w szerokościach roboczych 15 m, 18 m i 21 m. Przez nowy podział segmentów belki polowej osiągnięto mniej punktów przegubowych, w wyniku czego możliwe jest szybsze składanie. Mocna, profilowa budowa zastosowana jest również w tym wariancie.
Pomimo tego, że w porównaniu do dotychczasowej belki polowej Super-S2 poszczególne segmenty belki polowej Super-S1 są o 50 cm dłuższe, wysokość transportowa leży poniżej 4 m. Zachowana jest kompaktowa szerokość transportowa 2,4 m.
Belka polowa Super-S2: 15 – 16 – 18 – 20 – 21 – 24 – 27 – 28 – 30 metrów
Belka polowa Super-S2 jest w pełni automatycznie składana i rozkładana za pomocą siłowników hydraulicznych.
W pozycji transportowej belka polowa jest kompaktowo złożona za maszyną podstawową, przy zachowaniu szerokości transportowej tylko 2,40 m.
Elastyczność z hydraulicznym składaniem belki polowej
Wybór dokładania: Składanie jednostronne z AMASET+, AMASPRAY+ oraz terminalem ISOBUS jest możliwe przez zespoły sterowania.
Składanie Profi:
Składanie Profi jest w pełni hydraulicznym uruchamianiem belki polowej przez obieg oleju. Funkcje ustawienia wysokości, rozkładania / składania, składania jednostronnego, redukcji belki polowej i ustawienia nachylenia (Profi I) są łatwo sterowane przez terminal ISOBUS albo wielofunkcyjny uchwyt. Dodatkowa zmiana kątów możliwa jest ze składaniem Profi II.
DistanceControl z 2 lub 4 czujnikami:
Dla belki polowej Super-S w połączeniu ze składaniem Profi II możliwe jest także w pełni automatyczne prowadzenie belki Distance Control z 2 lub 4 czujnikami. Na polach o różnym stopniu rozwoju plantacji lub przy częściowo wyległym zbożu może się zdarzyć, że przy wyposażeniu w 2 czujniki belka polowa zanurzy się w łan. W takim wypadku pomocne jest wyposażenie w cztery czujniki. Czujniki są elektrycznie, równolegle włączane i uwzględniają odstęp do powierzchni docelowej w gęstym łanie.
Więcej niż tylko silny rdzeń: Profil ze stali o najwyższej stabilności
To co odbierze się masie belki polowej, odzwierciedla się później w wydajności. Lekka inteligentna budowa oznacza zastosowanie odpowiedniego materiału tam, gdzie jest to sensowne: np. aluminiowe segmenty zewnętrzne dla redukcji masy w belce Super-S2, ale nie w segmentach wewnętrznych. Tu zastosowano stal o wysokiej sztywności aby belka podczas pracy była stabilna, co pozwala uniknąć błędów w aplikacji cieczy roboczej wynikających z niekontrolowanych ruchów belki.
Mniejsze znoszenie także przy dużej prędkości wiatru
Przy wspomaganych powietrzem rozpylaczach inżektorowych, środki ochrony roślin można stosować w sposób znacznie zmniejszający ich znoszenie. Rozpylacze te wykorzystywane są uniwersalnie w zbożu, burakach, ziemniakach, itd. Ze względu na wielkość podawanych kropli, Rozpylaczy tych można używać także przy wietrze o dużej prędkości. Rury ochronne rozpylaczy w strefach zewnętrznych a na życzenia, na całej szerokości belki polowej skutechnie chronią rozpylacze. AMAZONE oferuje rolnictwu szeroką paletę rozpylaczy agrotop, Lechler i TeeJet.
Jedno- i wielostopniowe korpusy rozpylaczy
Ułożone w profilach belki polowej korpusy rozpylaczy ze zintegrowanymi membranowymi zaworami zwrotnymi doskonale eliminują kroplenie z rozpylaczy. Samoczynnie ustawiające się nakrętki, gwarantują szybką i łatwą wymianę rozpylaczy. Korpusy 3 lub 4 rozpylaczowe są korzystne przy częstej zmianie rozpylaczy wynikającej z różnorakiego zastosowania i zróżnicowanych uprawach. Rury ochronne rozpylaczy na zewnętrznych segmentach belki lub – na życzenie – całej belki polowej, osłaniają długie rozpylacze inżektorowe i wielostopniowe korpusy rozpylaczy.
Rozpylacze inżektorowe (ID, TTI) mają relatywnie duże spektrum kropli i właśnie dlatego mogą być stosowane bardzo uniwersalnie. Możliwy jest zakres ciśnienia od 2 do 8 bar.
Gdy najważniejszym czynnikiem aplikacji jest jakość pokrycia, zaleca się stosowanie standardowych lub drobnokroplistych rozpylaczy antyznoszeniowych, jak XR lub AD. Ze względu na skłonność do znoszenia przy ciśnieniu powyżej 3 bar, należy tu postępować wyjątkowo ostrożnie.
Dobrym kompromisem są nowoczesne kompaktowe rozpylacze antyznoszeniowe ID-K albo Airmix: Mają niewielkie skłonności znoszeniowe i spektrum niezbyt dużych kropli pozwalające na pracę z ciśnieniem 2 do 4 bar.
Gdy chodzi o szczególną jakość pokrycia, interesującą alternatywą są rozpylacze o podwójnym, płaskim strumieniu: rozpylacze AVI Twin z agrotop mają podwójny, płaski strumień o niezbyt drobnych kroplach.
Przy prędkościach > 10 km/h interesującym trendem praktyki jest rozpylacz TD-HiSpeed z asymetrycznym kątem oprysku.
Bezpieczny i kompaktowy
Podczas jazdy w ruchu drogowym wygląd jest wzorowy. Tam, gdzie przejedzie ciągnik, zmieszczą się też lance Super-S. Żadnych wystających części, żadnego uszkodzenia lanc. Dzięki zwartym wymiarom obciążenie przedniej osi jest mniejsze, niż przy pługu o takiej samej masie.
Precyzyjnie, ekonomicznie i chroniąc środowisko!
Opryskiwacze polowe AMAZONE odpowiadają przepisom obowiązującym w ochronie roślin, dyrektywom Instytutu Juliusa Kuhna oraz spełniają wszystkie normy europejskie (certyfikacja ENTAM). Na życzenie, nowe opryskiwacze polowe AMAZONE otrzymują urzędowy znak .kontroli
Dane techniczne
Przelicznik wydajności
Instrukcja obsługi
Zapytaj o szczegóły przedstawiciela
Pozostałe modele z kategorii technika ochrony roślin AMAZONE