Siewniki mechaniczne / Technika siewu poplonów
Siewnik nabudowany AD
Siewnik nabudowywany AD Special z szerokością roboczą 2,50 i 3,00 metrów jest korzystnym wariantem cenowym AMAZONE dla małych i średnich gospodarstw. AD Special jest często wykorzystywana w kombinacji z istniejącymi bronami wirnikowymi. Wyjątkowo duże, napędowe koło ostrogowe zapewnia niezawodne dozowanie zboża także w najtrudniejszych warunkach pracy.
Dla średnich i dużych gospodarstw oferowany jest siewnik nabudowywany AD Super o szerokości roboczej 3m, 3,5 m oraz 4 m. Ten siewnik jest bardzo często stosowany z kultywatorami wirnikowymi, klinowymi wałami pierścieniowymi i redlicami rolkowymi RoTeC-Control, jako uniwersalny agregat do siewu po orce i w mulcz.
Optymalnie dopasowany agregat uprawowo siewny „z jednej ręki“
Przez połączenie nabudowanych siewników AD z maszynami uprawowymi AMAZONE i wałami, tworzy się optymalnie zestrojony agregat uprawowo siewny „z jednej ręki “. Nabudowane siewniki AD montowane są bezpośrednio na wale ugniatającym. Dzięki temu, cały agregat uprawowo siewny jest wyjątkowo krótki i niezwykle kompaktowy.
Stabilna maszyna
Ta bardzo stabilna maszyna z korzystnie położonym punktem ciężkości ma porównywalnie niższe zapotrzebowanie na siłę udźwigu. Niewielkie obciążenie tylnych kół zapobiega powstawaniu głębokich kolein zwłaszcza na nawrotach. Do wykonywania uprawy gleby bez siewnika, AD można kilkoma ruchami szybko odłączyć od wału, brony wirnikowej lub kultywatora wirnikowego. Przez mechaniczny napęd siewnika bez dmuchawy, nabudowanie na bronach wirnikowych jest wyjątkowo proste.
AD można łączyć także z bronami wirnikowymi innych producentów.
Zbiorniki ziarna
Duże zbiorniki ziarna zamykane są wodoszczelnie i bez dostępu kurzu składaną pokrywą z gumowymi uszczelkami. Pokrywę obsługuje się łatwo rurkowym uchwytem i sprężyną gazową. Różna wielkość zbiorników ziarna i nadstawek pozwala zmieniać pojemność zbiornika od 450 l do 1000 l przy szerokości roboczej 3 m. Duże stopnie i stabilna poręcz zapewniają bezpieczeństwo przy wchodzeniu na platformę załadowczą.
Dostępne opcjonalnie ściany podziałowe zapobiegają przesypywaniu się ziarna na stromych zboczach.
Dobrze dozowane ziarno ma wartość złota!
Nowy system dozowania został zoptymalizowany w zakresie właściwości transportowych i rozdziału podłużnego: Osiągnięte to zostało poprzez zastosowanie dużego kółka wysiewającego Control o średnicy 80 mm w połączeniu z nową pokrywą podstawy i obudową dozownika. Duża średnica krzywkowych kółek wysiewających sprawia, że wysiewany materiał dłużej pozostaje w dozowniku i traktowany jest bardzo łagdnie. Bardzo równy napęd zapewnia bezstopniowa przekładnia Vario.
Połączenie kółek do nasion drobnych (pomarańczowych) i normalnych kółek wysiewających (zielonych) umożliwia siew w dawkach od 1,5 do 400 kg/ha bez zmiany kółek wysiewających. Do przestawienia wystarcza kilka prostych czynności. W systemie dozowania AMAZONE-kółka wysiewające napełniane są od góry, podobnie jak kółka komorowe. Nie występują tu odchylenia między próbą kręconą a dawką wysiewu powstające w wyniku różnego stopnia napełnienia kółek wysiewających.
Zmiana dawki wysiewu
Wraz ze zmianą dawki wysiewu możliwe jest podczas jazdy dopasowanie do różnych warunków glebowych. Hydrauliczna zmiana dawki wysiewu połączona jest w jednym zaworze sterującym z hydrauliczną zmianą nacisku redlic i zagarniacza tak, że przy zwiększeniu nacisku redlic i zagarniacza np. w miejscach ilastych, może być zwiększana także dawka wysiewu. Ze sterowaną elektronicznie zmianą dawki wysiewu w połączeniu z AMADRILL+ albo AMATRON 3 można dokonywać zmian dawki w górę i w dół w dowolnie ustawionych krokach.
Przykrycie nasion redlicami RoTeC pControl
Redlice RoTeC-Control pracują tak dobrze, jakby się nie zużywały. Nie zapychają się także przy dużych ilościach słomy i resztek roślinnych. Ukształtowanie redlin wysiewu i optymalne wprowadzenie nasion do gleby odbywa się z jednej strony przez tarczę wysiewającą a z drugiej, przez formierz redliny. Elastyczna, plastikowa tarcza zapobiega przyklejaniu się gleby do tarczy wysiewającej, tworzy redlinę dla nasion i dokładnie utrzymuje ustawioną głębokość siewu.
Siew mechanicznymi agregatami uprawowo siewnymi po orce i w mulcz
Redlice RoTeC-Control pracują tak dobrze, jakby się nie zużywały. Nie zapychają się także przy dużych ilościach słomy i resztek roślinnych. Ukształtowanie redlin wysiewu i optymalne wprowadzenie nasion do gleby odbywa się z jednej strony przez tarczę wysiewającą a z drugiej, przez formierz redliny. Elastyczna, plastikowa tarcza zapobiega przyklejaniu się gleby do tarczy wysiewającej, tworzy redlinę dla nasion i dokładnie utrzymuje ustawioną głębokość siewu.
Do siewu w mulcz zalecany jest agregat złożony z kultywatora wirnikowego, klinowego wału pierścieniowego oraz siewnika z redlicami rolkowymi RoTeC-Control. Kultywator wirnikowy rozluźnia także twardą, zbitą glebę zachowując przy tym głębokość roboczą, gdyż jego zęby ustawione są "agresywnie". Równocześnie następuje też wymieszanie słomy z glebą. Dzięki dużym przestrzeniom między zębami, mieszanina słomy z glebą może bez problemów przemieszczać się także powyżej dźwigarów narzędzi roboczych. Podążająca z tyłu belka równająca usuwa nierówności gleby.
Klinowy wał pierścieniowy pasmowo działa na glebę tak, że ugnieciona jest w jednej trzeciej, dwie trzecie powierzchni pozostają luźne. Redlice RoTeC-Control precyzyjnie układają nasiona w ugniecionych pasmach.
Precyzyjne odkładanie nasion także na glebach kamienistych
Po najechaniu na kamień, redlica RoTeC-Control podnoszona jest tylko raz. Przy redlicy zawieszonej równoległobocznie, z nieruchomą rolką, podnoszenie jest dwukrotne.
Klinowy wał pierścieniowy: celowe zagęszczanie...
Najważniejszym zadaniem wału jest zagęszczenie gleby. Klinowy wał pierścieniowy tworzy zagęszczone pasma gleby, w których odkładane są nasiona. Podążający z tyłu zagarniacz przykrywa nasiona luźną glebą z nieugniecionych stref. Przez pasmowe zagęszczenie, rośliny otrzymują zawsze glebę w takim stanie, który odpowiada aktualnym warunkom pogodowym i tworzy najlepsze warunki do szybkich i równych wschodów.
Przykrycie nasion redlicami RoTeC pControl
Redlice RoTeC-Control pracują tak dobrze, jakby się nie zużywały. Nie zapychają się także przy dużych ilościach słomy i resztek roślinnych. Ukształtowanie redlin wysiewu i optymalne wprowadzenie nasion do gleby odbywa się z jednej strony przez tarczę wysiewającą a z drugiej, przez formierz redliny. Elastyczna, plastikowa tarcza zapobiega przyklejaniu się gleby do tarczy wysiewającej, tworzy redlinę dla nasion i dokładnie utrzymuje ustawioną głębokość siewu.
RoTeC: Sprawdzona ponad 1.500.000-krotnie!
Równe i dokładnie kontrolowane, utrzymywanie głębokości redlic RoTeC-Control osiągane jest przez tarczę Control 10 o szerokości 10 mm albo przez tarczę Control 25 o szerokości 25 mm. Ponieważ tarcze te zamontowane są bezpośrednio z boku redlicy, to pracują one dokładniej, niż redlica z ułożyskowaną, na stałe dołączaną rolką kopiującą głębokość. Tarczami lub rolkami ograniczającymi szybko, łatwo i komfortowo dokonuje się podstawowego ustawienia głębokości siewu przez nacisk redlic. Jeśli to konieczne, można bez żadnych narzędzi regulować redlicę w 3 pozycjach zapadkowego segmentu przestawiającego.
Redlica WS
Redlica WS jest doskonała do siewu w orkę lub przy małej ilości słomy, np. po rzepaku lub burakach. Materiał na czubek redlicy, to znaczy hartowane żeliwo, jest niezwykle wytrzymały. W dużych gospodarstwach o agresywnych glebach, szybka wymiana czubków redlic możliwa jest po zluzowaniu tylko jednej śruby. 3-rzędowe ustawienie i duży rozstaw redlic skutecznie zabezpieczają przed tworzeniem się zatorów.
Szablaste czubki redlic
Dla bardzo płytkiego siewu, na lekkich glebach lub przy siewie w mulcz przy średniej ilości słomy stosuje się redlice szablaste. Niewielkim wysiłkiem można je wymienić na czubki redlic WS.
Jakość i niezawodność
• Tarcze wysiewające z utwardzanej stali narzędziowej
• Mały kąt natarcia i niewielki ruch gleby
• Odporną na ścieranie, plastikową tarczę ograniczającą głębokość i czyszczącą.
Duży odstęp między przednim a tylnym szeregiem redlic zapewnia siew bez zatorów także przy dużej ilości słomy. Tylko jedna tarcza tnąca na redlicę AMAZONE przy rozstawie rzędów 12,5 cm i siewie w mulcz, zapewnia wysokie tempo pracy oraz swobodny przepływ materiału w przestrzeniach między redlicami.
Dodatkowy nacisk rolek zagarniacza
Zagarniacz rolkowy dodatkowo zagęszcza glebę nad redlinami wysiewu tworząc optymalne warunki kiełkowania. Zalecany jest szczególnie na glebach średnich, suchych przy siewie rzepaku lub roślin jarych.
Tworzy się falisty profil powierzchni gleby eliminujący jej erozję. Wyjątkową zaletą jest zmiana nacisku zagarniacza niezależnie od redlic wysiewających. Nacisk rolek zagarniacza można ustawiać w zakresie ± 100 mm oddzielnie od nacisku redlic. Zagarniacz rolkowy może podążać za konturami gleby.
Dane techniczne
Przelicznik wydajności
Instrukcja obsługi
Zapytaj o szczegóły przedstawiciela
Pozostałe modele z kategorii siewniki mechaniczne / technika siewu poplonów AMAZONE