Siewniki pneumatyczne Primera DMC
Siewnik zaczepiany Primera DMC
Nowa generacja siewników AMAZONE – Primera AMAZONE o szerokości roboczej 3 m, 4,5 m, 6 m, 9 m lub 12 m – to doskonałe maszyny umożliwiające wykorzystanie niedrogich metod produkcyjnych na dużych powierzchniach. Ten wielostronny siewnik wielkopowierzchniowy – dzięki odpowiednio wyposażonym zespołom redlicy – szczególnie nadaje się do siewu bezpośredniego i w mulcz, ale także do siewu po orce.
Zalety
• Uniwersalny siewnik do siewu po orce, w mulcz i bezpośredniego
• Inteligentna koncepcja zbiornika i odcinka transportowego umożliwiająca elastyczne aplikowanie nasion i nawozów
• Duża pojemność zbiornika do 13.000 l zapewniająca wysoką wydajność
• Proste napełnianie dzięki dużemu otworowi zbiornika – do wyboru dostępne są wydajne żmijki załadunkowe
• Wysoka polowa zdolność wschodów dzięki precyzyjnemu kopiowaniu głębokości i usuwaniu bruzd przez redlice dłutowe
• Niewielkie przemieszczanie gleby dzięki wąskiej redlicy dłutowej – zmniejsza straty wskutek parowania i zapewnia lekkość pracy maszyny
• Bezobsługowe ułożyskowanie tarcz ograniczających głębokość • Prosta obsługa i sterowanie za pomocą ISOBUS (opcjonalnie)
• Szybkie dostosowanie normy wysiewu także automatycznie podczas pracy w połączeniu z elektrycznym napędem dozownika
• Możliwość prostej kalibracji maszyny dzięki TwinTerminal.
Primiera DMC
Siewnik wielkopowierzchniowy Primera DMC jest wynikiem konsekwentnego uwzględniania wymagań i oczekiwań z zastosowań praktycznych.
Głębokość siewu jest ustawiana w prosty sposób za pomocą korb grupami centralnie przy każdym module redlicy – bardzo prosto i szybko.
Zawieszenie redlic dłutowych na równoległoboku
Redlice dłutowe są zawieszone w równoległobokach. Jest to wprawdzie dość pracochłonne, ale zapobiega niemożności zachowania żądanej głębokości siewu przy różnych lub zmieniających się (podczas jazdy pod górę i z góry, w poprzeczniakach, przy różnej twardości gleby itp.) prędkościach jazdy i dodatkowych nierównościach gleby
Rozmieszczenie redlic
Redlice są rozmieszczone w czterech rzędach z rozstawem 18,75 cm w taki sposób, że między nimi występują skośnie przechodzące „tunele” o wymiarze ok. 75 cm. Zasada ta umożliwia względnie niewielki rozstaw redlic (18,75 cm) w celu szybkiego zamykania upraw (zacienienie!) i stanowi jednocześnie niewielkie ryzyko zapchania przez masy słomy.
Dane techniczne
Przelicznik wydajności
Instrukcja obsługi
Zapytaj o szczegóły przedstawiciela
Pozostałe modele z kategorii siewniki pneumatyczne AMAZONE