Amazone technika nawożenia - ZA-M
Rozsiewacz odśrodkowy ZA-M
Rozsiewacz dwutarczowy ZA-M, o pojemności zbiornika do 3.000 l i szerokości roboczej do 36 m, jest idealną maszyną dla gospodarstw rolnych i firm usługowych, dla których pewność pracy i niezawodność są bardzo ważne. Wolnoobrotowe a zarazem wydajne mieszadło i niskie obroty tarczy rozsiewających zapewniają równomierny spływ i delikatne traktowanie nawozu.
• Podwójne stożki z optymalnym kształtem zbiornika do stałej kontroli działania i zwiększonej precyzji.
• Sito o drobnych oczkach zapobiegające zakłóceniom rozsiewu, do czyszczenia maszyny łatwo odchylane do góry i blokowane.
• Mechanizm rozsiewu wykonany w całości ze stali nierdzewnej.
• Komfort i bezpieczeństwo przy prostym, łatwo dostępnym ustawianiu dawki rozsiewu i szerokości roboczej.
• System podwójnych zasuw dla optymalnej regulacji normy i szybkiego otwierania i zamykania.
• Zestaw bezpieczeństwa zawierający oświetlenie, tablice ostrzegawcze i pałąk ochronny.
Rozmiar kompaktowy: ZA-M 1001 Special
Dla gospodarstw małych i średnich Szerokość robocza: 10 – 36 m Pojemność zbiornika: 1.000 l Z nadstawką: 1.500 l
• Stabilna konstrukcja ramy do masy użytkowej maksymalnie 1800 kg.
Elastyczne wielkości: ZA-M 1201 i ZA-M 1501
Dla gospodarstw średnich do dużych Szerokość robocza: 10 – 36 m Pojemność zbiornika: 1.200 l / 1.500 l z nadstawką: 1.700 l / 2.000 l / 2.200 l / 2.500 l / 2.700 l / 3.000 l
• stabilna konstrukcja ramy do maksymalnie 3.100 kg masy użytkowej
• duża szerokość napełniania, także z nadstawkami L
Rozsiewacz z wagą ZA-M 1001 Special Profis
Szerokość robocza: 10 – 36 m Pojemność zbiornika: 1.000 l / 1.500 l / 2.000 l Seryjnie: z wagą oraz pakietem Tronic i AMATRON 3
• Stabilna konstrukcja ramy ze zintegrowaną wagą dla dopuszczalnego ciężaru 2100 kg
• Technika ważenia online z ramą na równoległoboku – korzystna przy niewielkim obciążeniu komory ważenia
• Żadnych bocznych zakłóceń komory ważenia podczas pracy na zboczach, gdyż zbiornik, rama i mechanizm rozsiewający tworzą jedną całość
• Komfort oraz bezpieczeństwo przy prostym ustawianiu dawki rozsiewu i szerokości roboczej.
Ważymy dokładnie!
Bez wykręcania. Wprowadzić dawkę rozsiewu i pracować! Prościej już nie można.
ZA-M Profis z ramą wagi oraz masą użytkową do 2100 kg jeszcze bardziej zwiększa precyzję pracy i siłę uderzenia. System ważenia daje kontrolowany komfort i większe bezpieczeństwo. Na bieżąco, poprzez komorę ważenia ustala zróżnicowane właściwości rozsiewanego nawozu – i czyni to z wielką dokładnością.
Automatycznie porównuje rzeczywistą i żądaną dawkę roz-siewu. Rozpoznaje zakłócenia w spływaniu, n p. niejednolitych nawozów mineralnych, i automatycznie, poprzez sterowane elektrycznie zasuwy dozujące na nowo ustawia rozsiewacz. Oprócz tego, dokumentowane jest zużycie nawozu służące do sporządzania bilansu składników odżywczych dla każdego pola. Stabilna rama wagi zamontowana jest tak, że ani nie podwyższa pozycji punktu ciężkości ani nie zwiększa wysokości załadunku.
Do właściwego zaopatrzenia w składniki odżywcze, dawkę rozsiewu można zmieniać podczas pracy przyciskiem komputera pokładowego AmaTron 3. W pełni automatyczne dopasowanie dawki rozsiewu, odpowiednie do już pobranego, czystego azotu można wykonać za pomocą dodatkowych czujników online-N.
• Zamontowany w AmaTron 3 seryjny port do prowadzenia dokumentacji i podłączenia czujników N oraz czytania kart aplikacji zmiennego nawożenia.
Ważymy dokładnie!
• Zestaw bezpieczeństwa zawierający oświetlenie, tablice ostrzegawcze i pałąk ochronny
• Możliwość powiększania pojemności zbiornika za pomocą nadstawek
• Podwójne stożki z optymalnym kształtem zbiornika do stałej kontroli działania
• Niewielka wysokość napełniania
• Sito o drobnych oczkach zapobiegające zakłóceniom rozsiewu, do czyszczenia maszyny łatwo odchylane do góry i blokowane
• Stabilna rama i zwarty system rozsiewu ze stali nierdzewnej
• Komfort i bezpieczeństwo przy prostym, łatwo dostępnym ustawianiu dawki rozsiewu i szerokości roboczej
• Bezobsługowe przekładnie ze sprzęgłem przeciąże-niowym pracujące w kąpieli olejowej – sprawdzone 100.000 razy
• Uchwyt węży chroniący ich złącza przed zanieczyszczeniem
• System podwójnych zasuw do perfekcyjnej regulacji dawki rozsiewu oraz otwierania/zamykania
• Seryjnie zestaw do prób kręconych, tabele rozsiewu i tarcza przeliczeniowa
Zestaw bezpieczeństwa – Seryjnie we wszystkich ZA-M
Rozsiewacz AMAZONE ZA-M z SafetySet oferuje większe bezpieczeństwo. Maszyny zawieszone z tyłu szybko jadącego ciągnika muszą być wyraźnie widoczne w ruchu drogowym.
AMAZONE połączyła nowoczesny wygląd rozsiewaczy z najostrzejszymi wymaganiami z zakresu bezpieczeństwa.
Zoptymalizowane osłony uniemożliwiają zanieczyszczanie tarczy rozsiewających ziemią wyrzucaną przez koła ciągnika.
Duże tablice ostrzegawcze oraz -oświetlenie wyraźnie oznaczające rozsiewacz.
Pełny pałąk ochronny spełniający wymagania przepisów o zapobieganiu wypadkom.
System rozsiewu ze stali nierdzewnej
W rozsiewaczach ZA-M cały mechanizm rozsiewający wykonany jest ze stali nierdzewnej:
• Końcówki lejków ze spiralami mieszadeł
• Cała podstawa z zasuwami dozującymi i hydrau-licznymi
• Tarcze i łopatki rozsiewające
• Blachy osłonowe
Zalety:
• Łatwa konserwacja dzięki otwartej budowie rozsiewacza
• Bezawaryjne działanie mocnych, pracujących w kąpieli olejowej przekładni, wykonany ze stali nierdzewnej łańcuch napędowy wałka mieszadła, duże sprężyny i siłowniki hydrauliczne oraz mocna rama
SBS - Soft Ballistic System
Nawozy mineralne muszą być traktowane bardzo łagodnie dlatego, aby możliwe było ich precyzyjne i dokładne podanie roślinom na całej szerokości roboczej. Nawóz, który uszkodzony jest już w rozsiewaczu, nie będzie mógł zostać dokładnie rozdzielony.
Jako „pakiet bezpieczeństwa” w zawieszanych rozsiewaczach AMAZONE ZA-M seryjnie montowany jest Soft Ballistic System. Mieszadło, elementy dozujące i tarcze wysiewające są wzajemnie optymalnie zestrojone. Chroni to nawóz i zabezpiecza Państwa plony.
Łagodne prowadzenie:
AMAZONE Soft Ballistic System obejmuje elementy mieszadła uformowane tak, aby nawóz pobierany był ze zbiornika na całej jego szerokości. Wewnątrz zbiornika nawóz nie tworzy lejków.
Łagodne podawanie:
Punkt podawania nawozu bezpośrednio na środek tarczy rozsiewającej jest wyjątkowo korzystny, gdyż prędkość obrotowa tarcz rozsiewających jest w tej strefie bardzo mała.
Łagodne przyśpieszanie:
Przy liczbie obrotów tarcz 720 obr/min, AMAZONE Soft Ballistic System łagodnie przyspiesza ruch nawozu. Nawet łatwo kruszący się nawóz zachowuje swoje właściwości rozsiewu.
Łagodny wrzut:
AMAZONE Soft Ballistic System dostarcza tylko tyle energii, ile potrzebne jest do uzyskania optymalnego toru lotu i precyzyjnego rozmieszczenia nawozu.
Przekładnia w kąpieli olejowej
Przekładnia w kąpieli olejowej jest niezniszczalnym sercem dwutarczowych rozsiewaczy AMAZONE.
Przekładnie AMAZONE sprawdziły się już 100.000, są bezobsługowe i posiadają wmontowane zabezpieczenie przed przeciążeniami, zapobiegające uszkodzeniu przekładni.
Perfekcyjna produkcja
Aktywna ochrona środowiska od samego początku.
• Oszczędność energii poprzez zoptymalizowany przebieg produkcji dużych serii
• Najlepsze z możliwych wykorzystanie surowców dzięki sterowanej komputerowo technice cięcia i wyginania
• Nowoczesne lakierowanie z pełnym zabezpieczeniem antykorozyjnym (standard samochodowy)
Regulacja normy bez narzędzi
Dawkę rozsiewu oraz szerokość roboczą wybiera się na podstawie obszernych tabeli rozsiewu. Czytelna, duża skala pomaga w ustawianiu zasuwy dozującej dawkę rozsiewu.
Regulacji można dokonywać ręcznie z tyłu maszyny lub poprzez terminal obsługowy.
Kontrola dawki rozsiewu
Dla ustalenia właściwości nawozu (zdolności spływania itd.) i kontroli ustawionej dawki wykonuje się próbę kręconą. Gdy nie chcesz robić próby kręconej zdecyduj się na rozsiewacz z wagą ZA-M 1001 Special Profis.
Kontrola dawki rozsiewu
Poprzez przymykanie lub otwieranie otworów roboczych można dokonywać zmian dawki rozsiewu niezależnie dla każdej strony.
Doskonałe, wielowarstwowe lakierowanie
1 - Blacha stalowa
2 - Cynkowanie-fosforowanie (warstwa krystaliczna)
3 - Farba podkładowa – zanurzeniowo na zasadzie różnicy potencjału
4 - Lakier zewnętrzny
Tarcze rozsiewające OmniaSet OM dla najwyższej precyzji
Tarcze rozsiewające OmniaSet-OM wyposażone są w regulowane na tarczy łopatki tworzące obraz rozsiewu z wyjątkową precyzją i pewnością.
Znajdująca się w polu widzenia kierowcy dobrze widoczna skala, pozwala ustawić łopatki rozsiewające szybko i dokładnie. AMAZONE oferuje Państwu obszerne tabele rozsiewu dla wszystkich rodzajów nawozu, nasion oraz środków do zwalczania ślimaków. Tarcze rozsiewające OmniaSet OM są w całości wykonane ze stali nierdzewnej i łatwe w montażu.
W roziewaczach AMAZONE zabieg ten można wykonać bardzo łatwo, podnosząc seryjne, uchylne skrzydełka łopatek rozsiewających.
Spreader Application Center: Wzorowo – od ponad 25 lat
Dzięki Spreader Application Center firma AMAZONE jeszcze bardziej wzbogaca swoją obsługę klienta. Oprócz już istniejących obszarów laboratorium nawozowego i hali testów nawozowych, Spreader Application Center obejmuje teraz również filary „Test i trening”, „Zarządzanie danymi” oraz związany z tym „Transfer wiedzy”.
Ostatnim dwóm filarom towarzyszy restrukturyzacja, która ma na celu wejście w postępującą globalizację i cyfryzację rolnictwa. Celem Spreader Application Center jest zaoferowanie klientowi jeszcze lepszej obsługi we wszystkich aspektach technologii nawożenia.
Serwis nawozowy – Nawóz posiada wartość złota, jeśli jest dobrze rozsiany
Serwis nawozowy AMAZONE ściśle współpracuje z renomowanymi producentami nawozów na całym świecie, aby jak najszybciej dostarczyć Państwu najlepsze wartości nastawcze. AMAZONE to światowa nazwa precyzyjnych tabel rozsiewu.
Serwis nawozowy pracuje bez żadnych granic. Nie tylko geograficznych. Jest obojętne, czy rozsiewacz ma 1 czy 50 lat, zawsze stawiamy do dyspozycji kompetencję i niezawodność na stronie.
Dane techniczne
Przelicznik wydajności
Instrukcja obsługi
Zapytaj o szczegóły przedstawiciela
Pozostałe modele z kategorii technika nawożenia AMAZONE