Pasywana uprawa gleby - Wał AW
Wał uprawowy AW
Wał ugniatający AW jest doskonałym narzędziem do ugniatania po siewie na glebach ciężkich i lekkich. Całopowierzchniowe rozdrobnienie i ugniecenie górnej warstwy gleby poprawia podsiąkanie wody w obrębie kiełkujących nasion. Prowadzi to do optymalnego przebiegu wschodów. Dzięki wałowaniu poprawiają się także wschody nasion zgubionych podczas żniw oraz nasion chwastów. Duże bezpieczeństwo w transporcie zapewnione jest dzięki ciągnionemu podwoziu oraz hydraulicznemu składaniu do 2,50 metra szerokości transportowej.
Przelicznik wydajności
Instrukcja obsługi
Zapytaj o szczegóły przedstawiciela
Pozostałe modele z kategorii pasywna uprawa gleby AMAZONE